Hogyan épül fel az anyagon túli világ? -

Az ember, az emberiség fejlődik, ez egy vitathatatlan tény, de mégis milyen kapcsolat áll fenn a fizikai és anyagon túli világ közt, mely a fejlődést támogatja?

A misztikus vallásfilozófia, a teozófia, a teremtő misztikus eredetét magába foglaló tanok után a Rudolf Steiner-i antropozófia nyert térhódítást, mely az emberi bölcsességen alapuló világnézettel egészen más megközelítésből mutatta be az emberi fejlődés fizikai és szellemi aspektusait.

Ennek nyomán a szellemi sík, az anyagon túli világ felépülése is új értelmet nyert. A szellemi sík alapvető hierarchiája hűen tükrözi a fizikai, emberi világ felépítését, melyben a sokszor említett véletleneknek csakugyan nincs vetülete.