Thoth hagyatéka -

Thoth fennmaradt tizenöt darab smaragdtábláinak fontosságához elkerülhetetlen a gondolatbeli időutazás, amely nem máshol kezdődik, mint Atlantisz megsemmisülésénél. Nagy tudást és tanítást jegyzett le az utazó, vagy Hermész Triszmegisztosz néven is ismert lélek, amit átmenekített az afrikai kontinensre, majd a Nagy Piramis megépítése után elrejtette azokat. Egyiptomban íbisz fejű istenként ábrázolták, nagy tisztelet vette körül, hiszen ő volt a tudományoknak és az írásnak az istene, hogy saját akaratából az embereket tanítsa.

A kezdet

Thoth leírásai Keor városában kezdődnek, amely Undal szigetén található, az Amenti csarnokaiban, ahol egy nagy tudású civilizáció ügyel a bolygó védelmére. Manapság ez a hely Agartha néven ismeretes. Ott élt Thoth, valamint az első leszületettek, akiket a Fény Gyermekei tanítottak. Ők ugyan képesek voltak fizikai testben megjelenni, de ezt mai szóhasználattal élve földönkívülinek definiálnánk, ugyanis kinézetük nem volt emberi. Az egyik ilyen fénylény, bár mondhatjuk arkangyalnak is, akit a továbbiakban Thoth csak Templomlakónak nevez, elszólította őt apja mellől és ő maga tanította hosszú időn keresztül. Megismerte a Teremtőt és mindazokat az entitásokat, akik a reinkarnációs folyamatokat és a karmikus kapcsolatokat felügyelik, valamint igazgatják. Ez a megtapasztalás tette lehetővé számára az Élet kulcsának ajándékát, amely azt jelenti, hogy kiléphetett a reinkarnáció körforgásából, leszületéseit immáron ő szabályozhatja saját magának, ha akarja. Ez arra is lehetővé tette őt, hogy dimenziókon keresztül utazzon az egész Univerzumban és tapasztalatokat gyűjtsön a téren és az időn kívül egyaránt. Így jött rá arra, hogy a különböző bolygók különböző lényeinek lelkei folyamatosan cserélődnek haláluk után egy újabb reinkarnációs folyamatot megkezdve, amelynek minden esetben a tanulás a célja. Ez az Univerzum egyik egyetemes törvénye.


Thoth népszerű íbisz fejű ábrázolása

Miután az atlantiszi civilizáció önhibájából hanyatlani kezdett, a Templomlakó kérte Thoth-ot, hogy mentsen meg akit még lehet az ott lévő technikával együtt. Ezen leírások egy űrhajóra használatára utalnak. Afrika északi részén szálltak le, ahol az előemberek (Khem gyermekeinek nevezi őket) kezdetleges bunkókkal megtámadták őket. Thoth, ankh pálcájával elűzte a támadókat. (A pálca technikai leírása nem maradt fenn, annyi bizonyos, hogy ezzel a pálcával tárgyakat tudott mozgatni, illetve mentális energiákat tudott felerősítve közvetíteni. A későbbiekben ezt az ankhot ábrázolták számos egyiptomi isten kezében.)

Hosszú éveket töltött Thoth ezen a területen, leírásai tisztán tükrözik, hogy megöregedett.

Ekkor tanítványait szétküldte a világ minden pontjára, hogy tanítsák az emberiséget (pontosan erre az időre tehető a világ piramisainak, szakrális és megalitikus épületek energiapontokon való megépülése), majd visszatért a mai Agartha Amenti csarnokaiba, hogy újra megfiatalodjék. Ezt a műveletet az ankh által, a Nagy Piramis megépítésével kezdte. A piramis csúcsán egy kristálypiramist helyezett el, amely az időből és a térből létrehozta az erőt, még az alsó csúcsán egy dimenziókaput nyitott meg, amely egyenes út volt az Amentibe. Thoth itt rejtette el a másik világnak a kulcsait. Az utókornak annyi információt hagyott hátra, hogy a bűntelen és tiszta lélek, hosszú megtisztulási (meditációs) folyamat után ha belefekszik az általa készített szarkofágba, akkor spirituális úton megkaphatja a titok egy részét. Miután Thoth visszatért az Amentibe, otthagyta testét, hogy amikor majd visszatér, újra abban a testben térhessen vissza az emberek közé.


Thoth tanítványai emeltek piramisokat a világ számos pontján?

A belső Föld lakói

A Föld belsejében található civilizációt is leírja, amelynek fejlettségi szintje több ezer évvel előttünk jár. Megjegyzi azt is, hogy több, nem feltétlenül jó szándékú idegen faj is lakhelyét alakította ki a föld felszíne alatt, akik más bolygókról érkeztek ide. Az őshonos nép földalatti városait energiapajzs veszi körül, ami megvédi őket minden külső tényezőtől.

Az itt élő entitások csak néha jelennek meg fizikai testben. Az egész leírást egy álomszerű élményhez hasonlítja. Fontos megemlíteni, hogy az Amenti nem csupán egy föld alatti hely, ugyanis ezekbe a városokba belépve érheti el az egyén reinkarnációs fejlődésének csúcsát, ha fizikai életében a kellő tudatszint emelkedés megtörtént. Tulajdonképpen egy négydimenziós teret kell elképzelni, tehát az Amenti csak részben fizikai valóság. Viszont aki idáig eljut és rendelkezik a kellő tudatos bölcsességgel, akkor annak lehetősége van ugyanúgy kilépni a reinkarnációs folyamatból, mint ahogy azt Thoth is megtette.

(Magyarul ugyanazt írja, amit a reinkarnációs tanokról és az Akasháról tudunk. Ha az ember elvégezte feladatát amit rábíztak, illetve kijavította előző életeinek hibáit, akkor kiléphet a körforgásból.)

Mivel Thoth mindent megtanult a létezésről amit lehetett, sőt még dimenzióközi tapasztalatai is voltak, így elbocsájtották az Amentiből, hiszen tudása elérte a mesteri szintet. Az Uraktól felajánlást kapott az Amentiben lévő örök életre, vagy saját szándéka szerint bármilyen testben és formában lévő életre vagy halálra. Tehát bármit akar, az lehetséges. Ez vár az emberi lélekre is a halál után, amíg még nem éri el a megfelelő tudatszintet, azzal a különbséggel, hogy a találkozás elkerülhetetlen a Halál Urával, más néven a Felejtés Angyalával, aki kitörli előző életei emlékeit, mielőtt megkezdené új leszületését.


A belső Föld elmélet, azaz Agartha egyre biztosabb alapokon nyugszik?

Tudás és bölcsesség

Thoth igen fontos információkat közöl a bölcsességről és annak alkalmazásáról. Tanításaiban szerepel, hogy a bölcsesség hatalmas erő, amely kivétel nélkül mindenkit naggyá tehet. De a bölcsességgel nem szabad kérkedni! A tudatlannal ugyanúgy kell beszélni, mint a bölcscsel, valamint a nagy tudású emberek szavait sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert azok tesznek igazán bölccsé. Külön kiemeli napjaink kuruzslóit is, akikre nem szabad odafigyelni, hiába tűnik az bölcsnek. Azokat az embereket úgyis büntetés sújtja majd, az Univerzum és a karma törvényei alapján.

A bölcsességet és a tudást nem szabad felhasználni embertársunk félelem keltésére, mert az örök sötétséghez láncol. Ha az ember élete bizonyos szakaszában választás elé kerül és választásának gondolata jó érzéssel tölti el, akkor azt a lehetőséget kell választania, mert az lesz a jó út. Hasonlóképpen beszél a gazdagságról is. Elérhető bármikor ha cselekvés követi, de megtartani már csak a szeretet erejével lehetséges. Tehát az esetek többségében ne a könnyebb út legyen a meghatározó, amit kínálnak, lélekből érdemes küzdeni az élet jobbá tételéért! Lényegében a Vonzás-törvényének alkalmazásáról tanít, amely ugyancsak egy egyetemes igazság.

Szó esik az ember istenítéséről, amely rendkívül helytelen dolog, mindenképpen tartózkodjunk tőle! Ide tartozik különböző rigmusok skandálása is, amely negatív mantraként hatol az elme tudatalattijába. Ezen tények napjaink politikájában figyelhetőek meg, hát tartózkodjunk tőle, ellenkező esetben egyensúlytalanná és különösen befolyásolhatóvá válhatunk! A tudattalan ember sajnos ezen értékrendek szerint él és a hasznos, illetve segítő gondolatok sértőnek tűnhetnek számára. Ezt ne vegyük fel sérelemként, az ő tudata nincs még azon a szinten, hogy bármilyen változás elinduljon az életében.

Minden gondolat, tett, szó és cselekedet egy folyamatot indít el, ami a párhuzamos síkokat összeköti a jövőbeni történésekkel. Tehát minden ettől függ! Az egész egy rendszer. Ebből nem tudunk kilépni, nem is lehet, de irányíthatjuk, ha megvan a kellő tudatosság. Alakíthatjuk sorsunkat, de azt szívünk szeretetéből és bölcsességéből fakadóan tegyük meg!

Az ember is egy fénylény, csak testhez van kötve. Pontosan leírja hogyan érdemes cselekedni, szembe nézni azokkal a problémákkal, amelyeket előző életünk során generáltunk és hogyan oldjuk meg azokat! Ha minden feladatot teljesítettünk, akkor befejeztük a földi küldetésünket és megszabadultunk a körforgástól, a további fájdalmaktól. Immáron minden tökéletessé válik. Ez ismételten az Univerzum egy törvénye.


Létezésünk minden rezdülése az Univerzum törvényeire épül

A kozmikus utazó

Thoth a Világegyetemben található bolygókon vendégeskedett, így megfigyelhette, hogy a különböző életformákon és fajokon kívül az ember is megtalálható számos más bolygón, különböző fejlettségi szinteken. Van olyan faj, aki a tudatával teremt bizonyos tárgyakat és ezzel a technikával egész városokat képes felépíteni. (Magas tudatszinten ezt nevezzük atlantiszi technológiának) Ezért is jellemző, hogy bolygónkon kívül élő más fajok tudatosan élnek már a negyedik dimenzióban, de egyelőre ezt mi nem vagyunk képesek megérteni. Illetve értjük és tudjuk, de ezt a tudást szándékosan rejtik, hogy ne alkalmazzuk!

Ezekre a lényekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amit már említett Thoth több smaragdtáblán is. Az ember lelke is reinkarnálódhat ezen lénytestekbe, hogy a tanulás

körforgása érvényesüljön, de nem ez a jellemző folyamat, ez inkább a csúcspont. Az emberi lélek nem földi eredetű, csak leszületése teszi azzá. Miután megkapja feladatát, a körforgás továbbra is a Földre valószínűsíthető. Ezt Thoth így írja le: “Nem a Földről való vagy földi ember, mert szülőd a végtelen kozmikus Fény.”

Thoth arra tanít, hogy ha az ember bölcsességének foka eléri a testelhagyás tudatos gyakorlásának szintjét, akkor képes lehet beutazni az egész Világmindenséget is. Külön hangsúlyt fektet a meditációra, amely saját magunk belső harmóniáját fokozza, folyamatosan növelve ezzel tudatszintünket és a kívánt dolgok bevonzását egyaránt.


"Nem a Földről való vagy földi ember, mert szülőd a végtelen kozmikus Fény."

Földönkívüli technika

Az ősidőkben egy Horlet nevű földönkívüli lény érkezett a bolygóra, hogy tanítsa az emberiséget. Átadta az úgynevezett atlantiszi technológia tudását az ott élőknek, tehát mentális kivetülései alkották meg a fizikai építményeket. Ide értve a templomokat, de magát a szigetet is. A továbbiakban leírja, hogy ezen időszak után vette tanítványául Thothot a Templomlakó és rendkívül hosszú időn át tanult spirituális tanokat, amely aztán mesterré tette őt. Felismerte, hogy minden mindennel összefügg, a lélek egy tökéletesen megtervezett térben él.

Atlantisz pusztulása pontosan azért történt meg, mert lakói már azt hitték mindent tudnak. Olyan technikát használtak, aminek biztonságáról nem voltak meggyőződve, így felelőtlenségük a halálba taszította őket.

Thoth űrhajóra menekítette a maradék tudást és néhány túlélőt, ahogyan azt már érintettük, de megemlíti azt is, hogy a hajót elrejtette a Szfinx alá a tudással együtt. Figyelmeztetésként hozzá teszi, hogy ha a föld alatti negatív fajok a felszínre jönnének, akkor ássák elő a tanítványok az űrhajót és használják azt fegyverként.

A Nagy Piramisban található Thoth hagyatéka, titka, amely egy olyan szobában van elrejtve, amelynek ajtaja egy fal. A Nagy Piramisban egy ilyenről tudunk, a Gantenbrink-aknáról. Azt mondja Thoth: “Használd a Hetes kulcsát és aláhull neked az út”. Itt vélhetőleg egy technikai berendezésre utal, ami dimenzió- vagy csillagkapu lehet, ugyanis a Hetes, “mester ki kulcsa az Űrnek és az Időnek”.


Thoth a Szfinx alá rejtette azt a bizonyos űrhajót?

Varázslat vagy tudatosság?

A mágia szerepéről és fontosságáról is beszél, amely nem más, mint a bölcsesség magas foka. A fekete mágiát is kiemeli, amely a negatív entitásokban nyilvánul meg, céljuk az emberiség tudatlanságban tartása. Titkos társaságokként jelennek meg a földön, céljuk az ember rabszolgaságban tartása, hiszen alattvalókra van szükségük. (Ha megnézzük napjainkban például a Denver reptér rejtélyét vagy az Illuminati tevékenységét, illetve a politikai berkekből születendő Új Világrendet, akkor mind megfelelnek ennek a kategóriának. Hozzáteszem nincs fehér és fekete mágia, használója teszi feketévé vagy fehérré, de nyilván ennek is két értelmezése lehet, attól függ melyik oldalról tekintjük.)

Hasonló témákkal találkozhatsz még híreink között a Paranormális menüben, valamint élőben a hétfői Paranormálistól a spiritualitásig c. műsorunkban is. Kövesd figyelemmel Naptárunkat és tájékozódj az aktuális műsorainkról!   Látogass el facebook oldalunkra, tekintsd meg a Fáklya Rádió elképesztően sajátos életét és nyomj nekünk egy like-ot, ha elnyerte a tetszésed!         

Thoth fennmaradt tizenöt darab smaragdtábláinak fontosságához elkerülhetetlen a gondolatbeli időutazás, amely nem máshol kezdődik, mint Atlantisz megsemmisülésénél. Nagy tudást és tanítást jegyzett le az utazó, vagy Hermész Triszmegisztosz néven is ismert lélek, amit átmenekített az afrikai kontinensre, majd a Nagy Piramis megépítése után elrejtette azokat. Egyiptomban íbisz fejű istenként ábrázolták, nagy tisztelet vette körül, hiszen ő volt a tudományoknak és az írásnak az istene, hogy saját akaratából az embereket tanítsa.

A kezdet

Thoth leírásai Keor városában kezdődnek, amely Undal szigetén található, az Amenti csarnokaiban, ahol egy nagy tudású civilizáció ügyel a bolygó védelmére. Manapság ez a hely Agartha néven ismeretes. Ott élt Thoth, valamint az első leszületettek, akiket a Fény Gyermekei tanítottak. Ők ugyan képesek voltak fizikai testben megjelenni, de ezt mai szóhasználattal élve földönkívülinek definiálnánk, ugyanis kinézetük nem volt emberi. Az egyik ilyen fénylény, bár mondhatjuk arkangyalnak is, akit a továbbiakban Thoth csak Templomlakónak nevez, elszólította őt apja mellől és ő maga tanította hosszú időn keresztül. Megismerte a Teremtőt és mindazokat az entitásokat, akik a reinkarnációs folyamatokat és a karmikus kapcsolatokat felügyelik, valamint igazgatják. Ez a megtapasztalás tette lehetővé számára az Élet kulcsának ajándékát, amely azt jelenti, hogy kiléphetett a reinkarnáció körforgásából, leszületéseit immáron ő szabályozhatja saját magának, ha akarja. Ez arra is lehetővé tette őt, hogy dimenziókon keresztül utazzon az egész Univerzumban és tapasztalatokat gyűjtsön a téren és az időn kívül egyaránt. Így jött rá arra, hogy a különböző bolygók különböző lényeinek lelkei folyamatosan cserélődnek haláluk után egy újabb reinkarnációs folyamatot megkezdve, amelynek minden esetben a tanulás a célja. Ez az Univerzum egyik egyetemes törvénye.


Thoth népszerű íbisz fejű ábrázolása

Miután az atlantiszi civilizáció önhibájából hanyatlani kezdett, a Templomlakó kérte Thoth-ot, hogy mentsen meg akit még lehet az ott lévő technikával együtt. Ezen leírások egy űrhajóra használatára utalnak. Afrika északi részén szálltak le, ahol az előemberek (Khem gyermekeinek nevezi őket) kezdetleges bunkókkal megtámadták őket. Thoth, ankh pálcájával elűzte a támadókat. (A pálca technikai leírása nem maradt fenn, annyi bizonyos, hogy ezzel a pálcával tárgyakat tudott mozgatni, illetve mentális energiákat tudott felerősítve közvetíteni. A későbbiekben ezt az ankhot ábrázolták számos egyiptomi isten kezében.)

Hosszú éveket töltött Thoth ezen a területen, leírásai tisztán tükrözik, hogy megöregedett.

Ekkor tanítványait szétküldte a világ minden pontjára, hogy tanítsák az emberiséget (pontosan erre az időre tehető a világ piramisainak, szakrális és megalitikus épületek energiapontokon való megépülése), majd visszatért a mai Agartha Amenti csarnokaiba, hogy újra megfiatalodjék. Ezt a műveletet az ankh által, a Nagy Piramis megépítésével kezdte. A piramis csúcsán egy kristálypiramist helyezett el, amely az időből és a térből létrehozta az erőt, még az alsó csúcsán egy dimenziókaput nyitott meg, amely egyenes út volt az Amentibe. Thoth itt rejtette el a másik világnak a kulcsait. Az utókornak annyi információt hagyott hátra, hogy a bűntelen és tiszta lélek, hosszú megtisztulási (meditációs) folyamat után ha belefekszik az általa készített szarkofágba, akkor spirituális úton megkaphatja a titok egy részét. Miután Thoth visszatért az Amentibe, otthagyta testét, hogy amikor majd visszatér, újra abban a testben térhessen vissza az emberek közé.


Thoth tanítványai emeltek piramisokat a világ számos pontján?

A belső Föld lakói

A Föld belsejében található civilizációt is leírja, amelynek fejlettségi szintje több ezer évvel előttünk jár. Megjegyzi azt is, hogy több, nem feltétlenül jó szándékú idegen faj is lakhelyét alakította ki a föld felszíne alatt, akik más bolygókról érkeztek ide. Az őshonos nép földalatti városait energiapajzs veszi körül, ami megvédi őket minden külső tényezőtől.

Az itt élő entitások csak néha jelennek meg fizikai testben. Az egész leírást egy álomszerű élményhez hasonlítja. Fontos megemlíteni, hogy az Amenti nem csupán egy föld alatti hely, ugyanis ezekbe a városokba belépve érheti el az egyén reinkarnációs fejlődésének csúcsát, ha fizikai életében a kellő tudatszint emelkedés megtörtént. Tulajdonképpen egy négydimenziós teret kell elképzelni, tehát az Amenti csak részben fizikai valóság. Viszont aki idáig eljut és rendelkezik a kellő tudatos bölcsességgel, akkor annak lehetősége van ugyanúgy kilépni a reinkarnációs folyamatból, mint ahogy azt Thoth is megtette.

(Magyarul ugyanazt írja, amit a reinkarnációs tanokról és az Akasháról tudunk. Ha az ember elvégezte feladatát amit rábíztak, illetve kijavította előző életeinek hibáit, akkor kiléphet a körforgásból.)

Mivel Thoth mindent megtanult a létezésről amit lehetett, sőt még dimenzióközi tapasztalatai is voltak, így elbocsájtották az Amentiből, hiszen tudása elérte a mesteri szintet. Az Uraktól felajánlást kapott az Amentiben lévő örök életre, vagy saját szándéka szerint bármilyen testben és formában lévő életre vagy halálra. Tehát bármit akar, az lehetséges. Ez vár az emberi lélekre is a halál után, amíg még nem éri el a megfelelő tudatszintet, azzal a különbséggel, hogy a találkozás elkerülhetetlen a Halál Urával, más néven a Felejtés Angyalával, aki kitörli előző életei emlékeit, mielőtt megkezdené új leszületését.


A belső Föld elmélet, azaz Agartha egyre biztosabb alapokon nyugszik?

Tudás és bölcsesség

Thoth igen fontos információkat közöl a bölcsességről és annak alkalmazásáról. Tanításaiban szerepel, hogy a bölcsesség hatalmas erő, amely kivétel nélkül mindenkit naggyá tehet. De a bölcsességgel nem szabad kérkedni! A tudatlannal ugyanúgy kell beszélni, mint a bölcscsel, valamint a nagy tudású emberek szavait sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert azok tesznek igazán bölccsé. Külön kiemeli napjaink kuruzslóit is, akikre nem szabad odafigyelni, hiába tűnik az bölcsnek. Azokat az embereket úgyis büntetés sújtja majd, az Univerzum és a karma törvényei alapján.

A bölcsességet és a tudást nem szabad felhasználni embertársunk félelem keltésére, mert az örök sötétséghez láncol. Ha az ember élete bizonyos szakaszában választás elé kerül és választásának gondolata jó érzéssel tölti el, akkor azt a lehetőséget kell választania, mert az lesz a jó út. Hasonlóképpen beszél a gazdagságról is. Elérhető bármikor ha cselekvés követi, de megtartani már csak a szeretet erejével lehetséges. Tehát az esetek többségében ne a könnyebb út legyen a meghatározó, amit kínálnak, lélekből érdemes küzdeni az élet jobbá tételéért! Lényegében a Vonzás-törvényének alkalmazásáról tanít, amely ugyancsak egy egyetemes igazság.

Szó esik az ember istenítéséről, amely rendkívül helytelen dolog, mindenképpen tartózkodjunk tőle! Ide tartozik különböző rigmusok skandálása is, amely negatív mantraként hatol az elme tudatalattijába. Ezen tények napjaink politikájában figyelhetőek meg, hát tartózkodjunk tőle, ellenkező esetben egyensúlytalanná és különösen befolyásolhatóvá válhatunk! A tudattalan ember sajnos ezen értékrendek szerint él és a hasznos, illetve segítő gondolatok sértőnek tűnhetnek számára. Ezt ne vegyük fel sérelemként, az ő tudata nincs még azon a szinten, hogy bármilyen változás elinduljon az életében.

Minden gondolat, tett, szó és cselekedet egy folyamatot indít el, ami a párhuzamos síkokat összeköti a jövőbeni történésekkel. Tehát minden ettől függ! Az egész egy rendszer. Ebből nem tudunk kilépni, nem is lehet, de irányíthatjuk, ha megvan a kellő tudatosság. Alakíthatjuk sorsunkat, de azt szívünk szeretetéből és bölcsességéből fakadóan tegyük meg!

Az ember is egy fénylény, csak testhez van kötve. Pontosan leírja hogyan érdemes cselekedni, szembe nézni azokkal a problémákkal, amelyeket előző életünk során generáltunk és hogyan oldjuk meg azokat! Ha minden feladatot teljesítettünk, akkor befejeztük a földi küldetésünket és megszabadultunk a körforgástól, a további fájdalmaktól. Immáron minden tökéletessé válik. Ez ismételten az Univerzum egy törvénye.


Létezésünk minden rezdülése az Univerzum törvényeire épül

A kozmikus utazó

Thoth a Világegyetemben található bolygókon vendégeskedett, így megfigyelhette, hogy a különböző életformákon és fajokon kívül az ember is megtalálható számos más bolygón, különböző fejlettségi szinteken. Van olyan faj, aki a tudatával teremt bizonyos tárgyakat és ezzel a technikával egész városokat képes felépíteni. (Magas tudatszinten ezt nevezzük atlantiszi technológiának) Ezért is jellemző, hogy bolygónkon kívül élő más fajok tudatosan élnek már a negyedik dimenzióban, de egyelőre ezt mi nem vagyunk képesek megérteni. Illetve értjük és tudjuk, de ezt a tudást szándékosan rejtik, hogy ne alkalmazzuk!

Ezekre a lényekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amit már említett Thoth több smaragdtáblán is. Az ember lelke is reinkarnálódhat ezen lénytestekbe, hogy a tanulás

körforgása érvényesüljön, de nem ez a jellemző folyamat, ez inkább a csúcspont. Az emberi lélek nem földi eredetű, csak leszületése teszi azzá. Miután megkapja feladatát, a körforgás továbbra is a Földre valószínűsíthető. Ezt Thoth így írja le: “Nem a Földről való vagy földi ember, mert szülőd a végtelen kozmikus Fény.”

Thoth arra tanít, hogy ha az ember bölcsességének foka eléri a testelhagyás tudatos gyakorlásának szintjét, akkor képes lehet beutazni az egész Világmindenséget is. Külön hangsúlyt fektet a meditációra, amely saját magunk belső harmóniáját fokozza, folyamatosan növelve ezzel tudatszintünket és a kívánt dolgok bevonzását egyaránt.


"Nem a Földről való vagy földi ember, mert szülőd a végtelen kozmikus Fény."

Földönkívüli technika

Az ősidőkben egy Horlet nevű földönkívüli lény érkezett a bolygóra, hogy tanítsa az emberiséget. Átadta az úgynevezett atlantiszi technológia tudását az ott élőknek, tehát mentális kivetülései alkották meg a fizikai építményeket. Ide értve a templomokat, de magát a szigetet is. A továbbiakban leírja, hogy ezen időszak után vette tanítványául Thothot a Templomlakó és rendkívül hosszú időn át tanult spirituális tanokat, amely aztán mesterré tette őt. Felismerte, hogy minden mindennel összefügg, a lélek egy tökéletesen megtervezett térben él.

Atlantisz pusztulása pontosan azért történt meg, mert lakói már azt hitték mindent tudnak. Olyan technikát használtak, aminek biztonságáról nem voltak meggyőződve, így felelőtlenségük a halálba taszította őket.

Thoth űrhajóra menekítette a maradék tudást és néhány túlélőt, ahogyan azt már érintettük, de megemlíti azt is, hogy a hajót elrejtette a Szfinx alá a tudással együtt. Figyelmeztetésként hozzá teszi, hogy ha a föld alatti negatív fajok a felszínre jönnének, akkor ássák elő a tanítványok az űrhajót és használják azt fegyverként.

A Nagy Piramisban található Thoth hagyatéka, titka, amely egy olyan szobában van elrejtve, amelynek ajtaja egy fal. A Nagy Piramisban egy ilyenről tudunk, a Gantenbrink-aknáról. Azt mondja Thoth: “Használd a Hetes kulcsát és aláhull neked az út”. Itt vélhetőleg egy technikai berendezésre utal, ami dimenzió- vagy csillagkapu lehet, ugyanis a Hetes, “mester ki kulcsa az Űrnek és az Időnek”.


Thoth a Szfinx alá rejtette azt a bizonyos űrhajót?

Varázslat vagy tudatosság?

A mágia szerepéről és fontosságáról is beszél, amely nem más, mint a bölcsesség magas foka. A fekete mágiát is kiemeli, amely a negatív entitásokban nyilvánul meg, céljuk az emberiség tudatlanságban tartása. Titkos társaságokként jelennek meg a földön, céljuk az ember rabszolgaságban tartása, hiszen alattvalókra van szükségük. (Ha megnézzük napjainkban például a Denver reptér rejtélyét vagy az Illuminati tevékenységét, illetve a politikai berkekből születendő Új Világrendet, akkor mind megfelelnek ennek a kategóriának. Hozzáteszem nincs fehér és fekete mágia, használója teszi feketévé vagy fehérré, de nyilván ennek is két értelmezése lehet, attól függ melyik oldalról tekintjük.)

Hasonló témákkal találkozhatsz még híreink között a Paranormális menüben, valamint élőben a hétfői Paranormálistól a spiritualitásig c. műsorunkban is. Kövesd figyelemmel Naptárunkat és tájékozódj az aktuális műsorainkról!   Látogass el facebook oldalunkra, tekintsd meg a Fáklya Rádió elképesztően sajátos életét és nyomj nekünk egy like-ot, ha elnyerte a tetszésed!         

Fáklya Rádió - Vigyük együtt a fáklya lángját!