Mágiák és rituálék -

Egykor, valaha minden népre jellemző volt, természeti voltuk és a természettel való szoros együttélésük miatt, hogy rituálék és mágiák határozták meg mindennapjaikat.

Egykor minden ősi nép különböző rituálékat és mágiákat gyakorolt, ezt a tudást adták át a közösség arra fogékony tagjainak vagy épp leszármazottainak. A tudás generációról generációra szállt, de ahogy a világ változott, úgy gyengültek és koptak ki a természeti kapcsolódásból fakadó mágiák is.