Magyar UFO kontaktok

A világ számos országából ismerünk olyan személyeket, akik állítólag rendszeresen kapcsolatba kerültek földönkívüli lényekkel. Szerencsére hazánk sem kivétel és itt is történtek érdekes esetek. De mit is jelent pontosan kontaktnak lenni?

Az ufológia szerint a kontakt személy az, aki más bolygókról származó idegennel áll pozitív, inkább tanító jellegű kapcsolatban. A beszámolók általában magas szőke humanoidokról szólnak akik erkölcsi okítást adnak a kiválasztott embernek. Viszont kontakt az a személy is, aki fizikailag sosem került kapcsolatba egy lénnyel sem, de telepatikusan rendszeresen üzeneteket kap. Az ufókutatás előtt is voltak már hasonló illetők, de azokat még médiumoknak, vagy szenzitíveknek hívták. Nézzük tehát időrendi sorrendben, hogy nálunk milyen kapcsolattartók voltak!

Kapcsolat a szellemvilággal

Az Ufómagazin 2016. novemberi és 2017. júliusi számában már írtam Kapoun Jánosról és feleségéről, Annáról, akik szellemi és földönkívüli lényekkel álltak kapcsolatban médiumi úton. Ez az egész a spiritizmusra vezet minket vissza, amikor szeánszok során a Túlvilág lényeivel próbáltak beszédbe elegyedni az emberek, még az 1800-as években. A spiritizmus médiumai és az ufókontaktok némileg elválaszthatatlanok egymástól, ugyanis előbbiek nem csak a Szellemvilág lakóival csevegtek, hanem olykor földönkívüliekkel is. Az első magyar médiumok közé sorolható Ferenczy József, aki automatikus írással tartotta fent a kontaktust elhunyt családtagjaival vagy más, ismeretlen szellemekkel és az üzeneteket 1874-es könyvében tette közzé. Egy híres spiritiszta orvos könyvében olvashatunk Johanna médiumról, aki 1875 körül látta Jézus Krisztust; viszont biztos, hogy nem ő volt a leírás alapján.

Egy vakító, káprázatos fényáradat ömlött körülötte. Krisztus Urunk égi alakja állt előtte, fiatalos, sima szép arca volt a jelenésnek, két oldaláról aranyszőke sűrű fürtök omlottak vállaira. Világoskék szemeiből szeretet sugárzott.”

Van olyan, aki a leírás alapján Jézusra gondol és nem a nordikus idegenek 1950-es évekbeli leírására? Egy hasonló elbeszélést szintén olvashatunk Prohászka Antal irományaiból – aki szintén médium volt -, hogy 1873-ban este tíz órakor az egyik szobában elhunyt feleségét látta, de: „Olyan fehér volt, mint a friss hó, arca fénylő s aranyszőke haja felbontva omlott testére (életében sárgás szőke haja volt), de hogy mi volt az, amiről megismertem azt nem tudom megmondani. Másfél percig volt látható, majd hirtelen eltűnt.” Alajos ismeretségben volt egy osztrák-magyar médiummal, Vay Adelmával, akinek szellemi segítő azt mondták, hogy Alajos felesége a Vénusz bolygó körében van, ami azt jelenti, hogy a szellemek más bolygókon is tevékenykednek és reinkarnálódhatnak is. Nos, aligha feltételezhető, hogy George Adamski és a többi 50-es évekbeli kontakta olvasta volna ezeket a magyar eseteket, hogy aztán maguk írják le a szőke vénusziakkal való találkozásaikat. Végül Alajos extázis-szerű állapotban még a Vénusz bolygóról és lakóiról is leírást ad:

Az emberi lények tökéletesek, de külsőleg kevésbé változatosak. Ott az egész világ közös tulajdon, mindenki egyenlő. Egymást segítik az élőlények.”

Egyébként rengeteg akkori médium beszélt Hold, Mars és más naprendszerbéli bolygók, valamint más csillagok lakóiról. Az 1890-es években M. József mondta, hogy betegsége alatt egy kimondhatatlan nyugalom szállta meg, majd látta, hogy a szobájának mennyezete, a tér kétfelé válik, és egy vakító fénykévéből egy alak ereszkedett alá, aki azt mondta neki, hogy meggyógyul és utána tanítani fog. Ami így is lett, mert a kétkedő Józsefből médium lett, és végül beismerte: „Transzállapotban kétségtelenül rajtam kívül álló idegen intelligenciának kezelése alatt állok.” A leghíresebb viszont, akinél teljesen tetten érhetőek a földönkívüliek az Papp Eszter médium, aki az 1900-as évek első évtizedeiben lett az ország ismert médiuma. A Névtelen szellemmel volt kapcsolatban, aki „asztrálisan” elvitte lelkét más bolygókra, ahol meglátta a lakosokat, a gépeiket, a városaikat és végül visszavitték a Földre. Ébredése után semmire sem emlékezett, csak később tértek vissza azok – pont, mint a modern ufó beszámolók alanyainál. Végül említsük meg Iványi Jenőnét, aki kevésbé volt ismert, de a világháború időszakában tett közzé egy füzetet, amiben csillagképet is lerajzolt, majd írja, hogy „Megkezdtük az írást egy szellemmel, amelyben beszámolót tart a Marsban tett tapasztalatairól, de oly terjedelmes, hogy azt itt nem közölhetem.” Sajnos én nem találkoztam más publikációjával, ahol esetleg ezt kifejtené. A felsorolt médiumok többsége Budapesten tevékenykedett.

Kontakt a hatvanas évekből

A második világháború után a spiritiszta köröket és médiumi tevékenységeket tiltották, így ezekről a rendszerváltásig nem is nagyon hallottunk. Egy nagyon híres esetet viszont még ismertetnünk kell, ami viszont csak a 70-es években vált közismertté. Mallász Gitta osztrák-magyar származású hölgy volt, aki úszóbajnokká vált. A második világháború alatt, 1943-ban három barátjával vészelte át a viszontagságokat egy Budaligeti lakásban, ahol felfedezték, hogy Gitta médiumi képességekkel van megáldva. Megbeszélték, hogy kérdéseket fognak feltenni annak, aki a lányon keresztül megnyilvánul és a válaszokat lejegyzetelték. Később ebből született meg az „Angyal válaszol” című könyv, azonban nem tudni, hogy pontosan milyen lény lehetett is a válaszoló. Mesternek is nevezik, és csak „nagyon távoli lényként” említik. A szellemi tanítások nagy erőt adtak az embereknek és a jegyzetek számos külföldi országban elterjedtek. 1976-ban adták ki először Franciaországban, majd 1988-ban jelenhetett meg idehaza.

Az ötvenes években Magyarországon elkezdtek cikkezni a repülő csészealjakról, ám a tudomány teljesen elzárkózott a jelenségtől és amerikai hisztériának tartotta. Annyira, hogy 1968-ban készítettek egy dokumentumfilmet a témáról, amiben a híres rendező, György István keze volt benne. A filmben igyekezték megcáfolni az ufókról szóló hiedelmeket, és Kulin György csillagász volt a főszereplő. Ettől függetlenül érdekes kordokumentumról van szó, mert lebilincselő érdekességek vannak benne, többek között egy kontakta hölgy is. Az illetőt Heltai Magdolnának hívták, aki 1962 januárjában lépett telepatikus kontaktusba idegenekkel. „Felkerestek az Epszilon Eridani és a Cygni B 61 lakói, amik nagyon messze vannak tőlünk, de az emberi agy a megfelelő telepátiával le tudja küzdeni a távolságokat. Azt kérik tőlünk, hogy egy békés élet uralkodjon a Földön és erre figyelmeztetnek. Ott magasabb technika és kultúra van, olyan, amit mi nem ismerünk. A földi tudomány állása szerint nem lehet lekontrollálni a magasabb tudományt. Ez már a negyedik dimenzió, míg mi a harmadikban vagyunk. 1963-ban George Adamski, aki találkozott a csészealjak utasaival, meghívott, hogy egy tanfolyamon vegyek részt.”

A rendszerváltás után…

A kilencvenes évek elején, amikor betört az ufóláz az országba, akkor tucatjával jelentkeztek személyek, akik kontaktoknak vallották magukat. Természetesen voltak köztük csalók, akik csak szerepelni akartak, de olyanok is, akik valódi tapasztalatokkal rendelkeztek. Egy részük híres lett, míg mások inkább a háttérbe húzódva mondták el élményeiket. Vitathatatlanul Gyurcsok József lett a legnépszerűbb, a „visegrádi gyógyító”, aki a kis szürkékkel való találkozások után gyógyító képességeket fedezett fel magában. A férfi előtte karatézott, szóval elég jó fizikumú volt, így talán az idegenek okkal választották pont őt arra, hogy embereket gyógyítson; ugyanis állítólag egy ilyen energiaátadás során az egyén roppant ki tud fáradni. Végül központokat hozott létre, ahová emberek ezrei jártak kezelésre és megalapította az Egyetemes Szeretet Egyházát. Természetesen sokan nem fogadták el Gyurcsok tevékenységét és egy megosztó figurává vált. Évekkel később abbahagyta a dolgot és már csak tv adásokban tűnt fel, majd 2017-ben elhunyt.

Több napos konferenciákon tűnt fel Mágocsi Oszkár, aki még 1957-ben emigrált Kanadába, majd 1974-ben találkozott földönkívüliekkel. Itt telepátia és fizikai találkozás is volt, de megtörtént, hogy Oszkár testét egyszerűen „besugározták” az idegenek az űrhajójukba. A lények emberinek tűntek, csak sokkal szebbek voltak a földieknél és magas spiritualitással és technológiával rendelkeztek. Ők más galaxisokból érkeztek, de a férfi említ olykor egy Argona bolygót is. Az elmondása szerint létezik egy űrszövetség, ami több fajt foglal magába és érdeklődnek az emberiség iránt. Utazásaik során a hiperteret használják a távolságok legyőzésére, azaz egyfajta csillagkaput. Az idegenek a kulturális és szellemi fejlődés előmozdítására választanak ki bizonyos embereket, akiknek átadják a tudást. Oszkár elmondása szerint mi is földönkívüliek vagyunk: réges-régen elődeink a Plejádokból érkeztek a Földre.

Nem Oszkár az egyedüli, aki kapcsolatait évtizedekkel korábbra vezeti vissza, hanem itt van nekünk a Máramarosszigeten született Izsáky László is. Bár ő csak egyszer találkozott ufóval, de mégis egyedi esetet tudhat magáénak. Állítása szerint többedmagával 1974-ben találkozott szőke idegenekkel a romániai Gutin-hegységen. Izsáky a különböző ufó eseteket tanulmányozva rájött, hogy van egy módja a kapcsolatfelvételnek: egy leginkább orosz „zs” betűre emlékeztető kozmikus jel lerakásával becsalogathatjuk az idegeneket. Onnantól kezdve pedig már magától a földönkívüliektől függ, hogy szemrevételezésünk után valóban kapcsolatba lépnek-e velünk; avagy sem. A férfi pár ismerősével lerakta a jelet a talajra a már említett hegyen, majd hamarosan megjelent az ufó és kiszálltak belőle az idegenek, akik átadtak egy dobozt az embereknek. Csakhogy a kapcsolatot megszakították a helyszínre érkező katonák, de a földönkívüliek lebénították őket, így Izsákyék el tudtak menekülni a dobozzal. Abban aranylemezek voltak, különböző jelekkel, amik megfejtésre vártak. Bár az ufó lehívása sikerült, a későbbiekben Izsáky barátait sorra elkapta a csendőrség és kihallgatták őket.

A lemezeket elkobozták és állítólag beolvasztották őket. Szerencsére addigra már sikerült az ábrákból másolatot készíteni, így Izsáky a magyar ufó kutatók elé tárta a történetet és szerette volna, ha többen is becsatlakoznak a további projectekbe. S bár többen is lerakták újra a jelet – Izsáky nélkül – semmi nem történt, így végül nem foglalkoztak vele. Izsáky elmondta, hogy sok minden függ attól, hogy sikerül-e a kapcsolatfelvétel, nem csak a jel lerakása számít. Az aranylemezeken az emberiség földönkívüli eredete volt leírva és számos más érdekes információ. Több lelkes követője akadt, akik állítják: a jel mégis működik! Egyébként az Ufómagazin is büszkélkedhet egy kontakttal: a nagybaracskai Budai József a 2012-es decemberi számban osztotta meg tapasztalatait az olvasókkal, amiben leírja, hogy az idegenek kalandos utazásra vitték el, de még 1959-ben, csak a korszak politikai körülményei miatt nem merte megosztani élményét senkivel sem. Először a szobájában találkozott a lényekkel, akik aztán felvitték egy anyahajóra, amiben kisebb csészealjszerű ufók voltak. A földönkívüliek szőkék voltak és testhezálló overalt viseltek. Némi vizsgálat után megígérték a férfinak, hogy bárhová elviszik, ahová csak szeretné. Végül Új-Guineába vitték, ahol aztán egy kupolán keresztül a talajon ácsorgó embereknek együtt integettek. Ez volt a világhíres eset, amiben William Gill tiszteletes a csészealjon ácsorgó alakoknak integetett több bennszülöttel együtt. Ki hitte volna, hogy az ufón állítólag egy magyar ember is tartózkodott? Az idegenek végül hazavitték Józsefet és két évvel később látogatták meg újra pár perc erejéig. A kertben landoló ufónak még a szomszéd is a szemtanúja volt, persze József az élményét még vele sem osztotta meg. Ha nem írta volna le annó az Ufómagazinnak, akkor története örökre az idők homályába veszett volna, és soha nem ismerjük meg.

Hasonló témákkal találkozhatsz még híreink között a Paranormális menüben, valamint élőben a keddi ParaSpiri műsorunkban is. Látogass el facebook oldalunkra, tekintsd meg a Fáklya Rádió elképesztően sajátos életét és nyomj nekünk egy like-ot, ha elnyerte a tetszésed!

© 2021 Fáklya Rádió · Weboldal: ArtCorner

Artisjus Engedélyszám: W/001506/2020

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. - honlap: www.nmhh.hu

Fáklyarádió - Fény a sötétben