Apokrif iratok, a titkos tanok: Jézus pedig mindig mondta: Isten és Istennő.

Istennek, akinek a képmásai vagyunk, úgy férfinek, mint nőnek is kell lennie, úgy Atya, mint Anya is.

Egy csoport gnosztikus forrás mondja, hogy Jézus egy titkos hagyományát, Jákob és Mária Magdaléna által kapták meg. Ezen csoportok tagjai úgy az Atyához, mint az Isten-Anyához is fohászkodtak: "Belőled Atya és általad Anya, két halhatatlan név, az isteni lény Szülei, és te, az égben lakozó emberisége az erős névnek..."

Más szövegek azt mutatják, hogy a szerzőik feltették a kérdést, hogy az egyedi és férfi Isten kinek mondta, hogy: "Teremtsünk embert (Ádám) a mi képünkre és hasonlatosságunkra". (Genezis 1, 26). Adva, hogy a Genezis története tovább azt mondja, hogy az emberiséget "férfinek és nőnek" (1, 27) teremtették, egyesek azt a következtetést vonták le, hogy Istennek, akinek a képmásai vagyunk, úgy férfinek, mint nőnek is kell lennie, úgy Atya, mint Anya is." (Dr. Samael Aun Weornak)

— A katolikus hit szerint (451 óta) az ember eredendően bűnös. Már a méhben lévő magzat is. Ezzel szemben az apokrif iratok szerint Jézus ezt tanította:
— “Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény !”
— “Fény van minden emberben. És .. Fény és Fény között nincs különbség.”
— “Ugyan az a Fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is !”
— “Isten országa Bennetek van !
— Nem kőből és fából épült házakban. (templomok)
— Hasítsd szét a fát, és ott leszek.
— Emeld fel a követ, és megtalálsz.”
–“Ne építsetek az én atyámnak templomokat, mert az én atyám temploma a Világ.
— Egy mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget. Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak*. Ez a templom, Nem az amit az ember épít.”
— Csak én teszem hozzá, hogy … Nimfák ? Lehetséges, hogy Jézus a Szeret-kezésre gondolt ? Tudtommal az is egy módja a rezgés-szint-emelésnek. (Hangsúlyozom, hogy a nagy Szeretettel Teli együttlétre gondolok, nem egy akármilyen szexre.)
Vagy esetleg a nimfák .. nem fizikai testű (földönkívüli) lények, akik abban az időben segítettek felvenni a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal és a Fénnyel.?. Nektek milyen ötleteitek vannak .?. Hogyan imádkozzunk.?.
–“Ne térdelj le Atyám előtt. … Milyen volna, ha haza mennél, és apád előtt letérdelnél ?”
— 451-ben vezetik be, hogy összekulcsolt kézzel imádkozzunk. Az őskeresztény katakombák falán Széttárt karokkal imádkozó emberek vannak ábrázolva !
–“Ti is tudtok gyógyítani, ahogyan én, csak ébresszétek fel a bennetek lévő Fényt, és adjátok át azt a gyógyulni vágyónak !”
–“Minden vallás és minden tanítás egyformán szent, mert a Fényből való.”
(Hozzáteszem, hogy tudtommal Buddha tanításaiba is belenyúltak később. Tehát NE a mai állapotukban nézzük a vallásokat, hanem Jézus idejében.)
— “Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok-sok neve van az embereknél, mégis ugyan az.” “Atyámat nevezik a görögök Zeusznak, az indiaiak Brahma-nak, …… , a szkíták Arany Napnak.”
— A Reinkarnációról: “Mindannyian, ti élőlények, egy hosszú ösvény eredményei vagytok, és évezredek óta járjátok a világok köreit, akárcsak én.”
–“Nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani.
— Nincs gonosz, csak beteg, akit a Szeretet gyógyíthat meg.”
— Szeretet Neked és Mindenkinek.

— Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 90 %-át nem tették bele a Bibliába. A maradék részeket is sok helyen átírták. Ma ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember. A magyarázata az, hogy az eredeti pergameneken a 100 % szerepel.
— A Talmud Jézust állandóan Nimród fiának nevezi. Talmud = a zsidó vallás szent könyve. Nem kellett tolmács, Jézus Hun nyelven szólalt meg. “Ez az én testem… Ez az én vérem…” Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e két szót összerakjuk – test-vér – a Magyar (Szántai Lajos, művelődés-történész). Így teszi Jézus egy mágiával testvéreivé a tanítványait szimbolikusan, így adja át beléjük az ő lelkületét.
— Jézus-Partus-herceg. A Jézus név szankszritül azt jelenti:  “Fény Fia”. Héberül viszont nem jelent semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus nem héber származású. A 3. király aki Jézus bölcsőjéhez ment, az eredeti írásokban a Pártus birodalom küldöttei: Szkíta mágusok.!.
— A templomaikban egy szent Sólyom volt az oltár fölött. Turul = Kerecsen Sólyom. Az eredeti ószövetségben is sólyom mondja a kígyó helyett Évának, hogy egyen a tudás fájáról. Ami egyébként nem bűn. Miért lenne bűn enni a tudás fájáról, a tudás nem bűn,hanem jó dolog.

1. Nincs rossz nép, nincs rossz ember, csak eltévelyedett.
2. Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek.
3. Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A közte eltelt időt, ezt a 18 évet a Biblia kihagyta. A kettő között keleten tanult és tanított. Egyiptomban, Indiában, Tibetben tevékenykedett, amit mind kivágtak a Bibliából.
4. Jézus “halála” után 300-400 évvel a különböző zsinatokon kivették az: asztrológia, numerológia, reinkarnáció tanát.
5. Jézus tanításaiból kivették hogy, “Isten országa bennetek van”, “Ugyanaz a fény benned van”. Ezek helyébe írták: “Isten rajtad kívül van, elérhetetlen magasságokban van”. Így Isten és Közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.
6. Jézus mondta: “Ti vagytok a világ világossága”, “Istenek vagytok ti mind”. Ehelyett azt tették bele, hogy: “Én vagyok a világ világossága”, “Én vagyok csak az Isteni”..
7. Jézus azt tanította hogy nincsen bűn és bűnös, csak tudatlan. Erre kitalálták hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol és legyen ördög, amitől félni kell mindenkinek.
8. Jézus tanait próbálták összemosni a zsidó vallással, ami valójában Ég és Föld. Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, Jézus származását átírták zsidóra, kimondták hogy apja Jahve. Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki.
9. A női princípium kitörlése. Az Atya, Anya, Fiú szentháromságot átírták: Atya, Fiú, Szentlélek szentháromságra. Jézus pedig mindig mondta: Isten és Istennő. Mindenhonnan kiradírozták az Istennőt, kihagyták a nőt, a nőiséget, így egy férfi uralmú, hím soviniszta vallást hoztak létre.
10. A történetből ahol csak tudták kitörölték Mária Magdolnát a 12 tanítvány közül. Jézus legközelebbi tanítványát, a nagy tudású főpap nőt, de Leonardo da Vinci odafestette “Az utolsó vacsora” című művére Mária Magdolnát, Jézus mellé.
11. Jézus a sólymot tisztelő kánaáníták Pártus helytartójának fia volt, Pártia trónörököse. Akit Szkíta névre kereszteltek, aminek a jelentése: a ” Fény Fia”..
12. Mondjuk ki: Jézus az ősi Magyar népbe született bele. Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül adta át az embereknek a Fényt.

(magyarnok.com)

Manyi

© 2021 Fáklya Rádió · Weboldal: ArtCorner

Artisjus Engedélyszám: W/001506/2020

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. - honlap: www.nmhh.hu

Fáklyarádió - Fény a sötétben