Felülkerekedni a Teremtőn

Az egyik legfontosabb sumer agyagtábla lelet az Enuma Elish teremtéseposz. Különbsége a Bibliához képest sokkal nagyobb terjedelmében és részletességében mutatkozik meg, nem elmisztifikálva a tényeket, ahogyan azt sajnálatos módon, a zsinatok által létrejött jelenleg is bárki számára elérhető keresztény szent iratnak tévesen nevezett, sumer leletekből öncélúan létrehozott hiányos fekete könyv állítja.

Mózes Teremtés könyvében azt olvashatjuk, hogy „Teremtsünk embert a mi képmásunkra, hozzánk hasonlóvá!” A teológia a többes szám jelentőségét az Atya, Fiú, Szentléleknek tulajdonítja, észrevétlenül hagyva azt a tényt, hogy a többes jelző számtalanszor feltűnik az Ószövetségi történetekben, pedig a Szentlélekről az Újszövetségi Keresztelő Szent Jánosig egyáltalán nincsen szó. Szerencsénkre a sumer leletek biztosítanak minket a valós adatokról, amiből megtudhatjuk, hogy 450.000 évvel ezelőtt az úgynevezett annunakik érkeztek a Földre aranyat bányászni, bolygójuk megmentése érdekében. Ez a folyamat fáradságos munka volt, ezért lázadásukat követően genetikai úton létrehoztak egy rabszolgafajt, akik elvégezték helyettük a kibányászást, így jött létre az ember.

Tovább haladva a történetben, a Biblia Édennek nevezi az ember születésének helyét, amit a sumer leletekben E.DIN-ként olvashatunk és egészen pontosan egy génlaborra utal a Tigris és az Eufrátesz torkolatában. Itt figyelmezteti Isten Ádámot és Évát, hogy mely fáról nem ehetnek, hiszen akkor olyanok lesznek, mint Ő maga. Ez a felszólítás az Annunaki Tanácstól érkezhetett, de nem az első emberhez szólva ADAMU-hoz, hanem szülőanyjához Ninmah-hoz, aki a laboratórium genetikusa volt Enkivel együtt. E két személy igen fontos szerepet töltött be a sumer történelemben, az elsők között érkeztek a Földre a Nibiruról, amelyet ugyancsak számtalan történetben nyomon tudunk követni.

A figyelmeztetés után genetikai módosításokba kezdett az annunaki kutatócsoport, amit a Biblia úgy magyaráz meg, hogy mivel az „ember olyan lett, mint közülünk egy…kiűzetett az Édennek kertjéből”. Szerencsére a Gilgames eposz szintén részletesen elmeséli, hogy az Annunaki Tanács, de legfőképpen Enlil felismerte, hogy egy olyan fajt hoztak létre, amely egy idő után képességei fejlesztésével felülkerekedhet teremtőin. Ezért csökkentették élettartamukat százhúsz esztendőre (amit kivételesen a Biblia is pontosan említ), viszont a történet főhőse az örök fiatalság kulcsát még így is kutatta, amit meg is talált ugyan, de szerencsétlen módon hamar el is veszített. Az eposzban még az is konkrétan le van írva, hogy a labort milyen fejlett technika őrizte, hogy sugárfegyverekkel védték a katonák a létesítményt, és hogy repülő szerkezetek állomásoztak a területen.

Énok rejtélyes eltűnése

Énok története ugyancsak megdöbbentő események sorozatát írja le, amely már nem található meg a Bibliában, egészen pontosan egy mondattal el van intézve a személye ekképpen: „Énok az Istennel járt és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.” Tudniillik Énok egy egész könyvben taglalja, hogy egy űrhajón utazott földönkívüli lények társaságában, akik tanították őt és felülről látta a Földet, de magát a csillagokat is testközelből szemlélte. Ezen kívül rengeteg matematikai összefüggést tartalmaz az Univerzum feltérképezésére, ami hatalmas fenyegetést jelentett a keresztény vezetők számára. Az Énok Könyvében szereplő tudás kikerült a Bibliából, hiszen túl egyértelmű az emberiség csillagbéli származása és az összefüggések ismeretében úgy döntöttek a zsinatok törvényhozói, hogy nem kanonizálható, ellenkező esetben az ember gondolkodó lénnyé válik, felismeri a titkot és nem lesz az egyházaknak hatalmuk felettük a továbbiakban.

Bábel tornya

Az emberek egy égig érő tornyot akartak építeni, hogy nevet szerezzenek maguknak, majd az Úr
leszállt, hogy saját szemével lássa, hogy igaz e a hír. Egy mondattal később már Isten ismételten többes számban jelenti ki szavait, hogy „menjünk le és zavarjuk össze a nyelvüket!”. Paradoxonok sorozata köszön vissza a sorokról a Bibliában, ugyanis a Mindenható Isten miért kételkedne a hír igazában, főleg miért száll le az égből, amikor elég lenne neki egy csettintés is? A teológia ezt egy szimbolikus leírásként magyarázza, mely szerint Bábel egy okkult világ volt, ahol egy bálványtemplomot akartak megépíteni. Nem értem mire alapoznak ilyen kijelentést, hiszen egyetlen sorban sem található erre semmiféle utalás. A torony és a környezet leírása pedig kísértetiesen hasonlít a szanszkrit nyelvterületen olvasható Vimanákra, mint ősi repülő szerkezetekre. Ezen kívül a héber „sém” szó nem nevet jelent, hanem szó szerint azt, hogy „az, ami fölmegy”. A Bábel tornya története, konkrétan egy technikai leírást mutat be, vagyis az emberek elérték az annunakik fejlettségi szintjét, amitől a legjobban féltek. Eme paleoasztronautikai tény számos közösségi csoportban állandó vita téma, ami igazán pozitív, hiszen van miről beszélni és lehetőség is az együtt gondolkodásra.

Ábrahám kora

A Bibliában a legmisztikusabb korszak egészen a kivonulásig tele háborúkkal, megmagyarázhatatlan csodákkal, égi jelenségekkel, furcsa technikai leírásokkal, Isten szava általi felszólításokkal népirtásra és vérengzésre, gyereket és nőt nem kímélve. Egy jóságos és teremtő Isten soha nem tesz és nem kér ilyet a népétől. Egyáltalán hogy hívják őt, mi a neve, ez miért nem szerepel sehol? Hiszen a létezésben mindennek van neve, az isteneknek is. A sumer leírásokból szerencsére kiderül, hogy Ábrahám idejében az Enlil és Enki klán között komoly testvérháború zajlott, amit a Biblia is megemlít az ő hiányos és misztikus nyelvén. A történet ott kezdődik, amikor a pusztában három alak érkezik Ábrahám sátrához, majd ő azonnal leborul előttük, kenyérrel és vízzel kínálva őket, Uramnak szólítva az egyiket. A teológia azonnal rávágja, hogy ez Krisztus volt, a jelenséget pedig Krisztofániának nevezte el, ugyanúgy, ahogyan később az égő csipkebokor és lángoszlop eseténél is. Ha a keresztények annyira ellene vannak a reinkarnáció tényének, akkor hogyan lehetett Krisztus Ábrahámnál? A három férfi nem más kellett, hogy legyen, mint Enki és két testőre.

Innen indultak tovább Sodoma és Gomora irányába, ahol figyelmeztették a lakosságot a közelgő halálos veszélyre, ami Lót feleségének sóbálvánnyá válásában vált teljessé. A teológia egy földrajzi katasztrófa leírásaként értelmezi a dolgokat, földmozgással és vulkanikus tevékenységgel. A probléma csak az, hogy a helyszínen sugárzás nyomai mérhetőek, akárcsak Mohendjo Daronál, tehát konkrétan az annunaki testőrök figyelmeztették a lakosságot egy atomfegyver bevetésére, aminek megtörténte napjainkban műszeres mérésekkel kimutatható. Alátámasztja ezt a tényt a S.N. Kramer által fordított sumer Erraeposz is, amely Enlilre utaló szavakat tartalmaz: “Az embereket megsemmisítem, a lelkük is csak pára lesz.” Mindez a Biblia megjelenése előtt körülbelül 3000 évvel!

Kivonulás könyve

Mózes egyértelműen kapcsolatban állt földönkívüliekkel és több technikát is kapott tőlük, hogy a sivatagi vándorlást túléljék. Bizonyítja ezt a bot, ami “Istentől” származik, ezzel fakasztott vizet a sziklából és ezzel választotta szét a Vörös-tengert is. Az éjjel lángoszlop, nappal felhőoszlop pedig egy azonosítatlan repülő tárgy misztikus leírása, amely végigkísérte a zsidók kivonulását Egyiptomból. A csipkebokornál történt látomás pedig nem lehetett más, mint egy holografikus kivetülés, ahol Mózes információkat kapott az idegenektől. Mózes birtokában volt még egy szerkezet, az úgynevezett manna-gép, amely fehérjében gazdag algát állított elő és ezt ették negyven éven keresztül. A gépet tudósok vallásos iratok alapján meg is építették, amely tökéletesen működött. Ezen technikákat mind a rejtélyek soraiban ismeretes Frigyládában őrizték, amelyet csak a kiválasztott személyek közelíthettek meg a megfelelő biztonsági előírások ismeretében, ugyanis ezen dolgok be nem tartása a tudatlan gyors halálához vezetett. Nem Isten büntetéseként, hiszen aki megközelítette, annak így is egy idő után kihullott a haja vagy éppen leestek a körmei. Ezek mind a sugárfertőzés látható tünetei, tehát a földönkívüli technikát bizony komoly előírások szerint kellett őrizni, hiszen veszélyes apró radioaktív reaktor kellett, hogy működtesse.

Hasonló témákkal találkozhatsz még híreink között a Paranormális menüben, valamint élőben a keddi ParaSpiri műsorunkban is. Látogass el facebook oldalunkra, tekintsd meg a Fáklya Rádió elképesztően sajátos életét és nyomj nekünk egy like-ot, ha elnyerte a tetszésed!

© 2021 Fáklya Rádió · Weboldal: ArtCorner

Artisjus Engedélyszám: W/001506/2020

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. - honlap: www.nmhh.hu

Fáklyarádió - Fény a sötétben