Magyaroknak szól az égiek üzenete

A magyarsággal kapcsolatban rendszeresen bukkannak fel szenzációs hírek: kiderül, hogy nyelvrokonaink voltak a sumerok; hogy az Őshaza máshol volt, mint ahogy azt eddig feltételezték; vagy hogy semmi közünk a finnugorokhoz. Mintha a MAG népét a különlegesség légköre lengené körül, ráadásul úgy tűnik, hogy számtalan Égi lény egyedül a magyarokat szólítja meg, hogy átadják az üzenetüket.

A firmamentum lakói előszeretettel veszik fel a kapcsolatot velünk és olykor utalásokat is tesznek rá, hogy igencsak fontosak vagyunk. Erre utalt Szent Pio atya is, amikor állítólag a következőt mondta:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!

Számos magyar ember, akár vallásosnak mondják magukat, akár nem, azt állítják, hogy angyaloktól kapnak üzeneteket. Ezt kísérheti esetleg vizuális jelenés is, de a legtöbben inkább csatornázott (channeling) üzeneteket fogadnak ezektől az égi segítőktől. Mivel a téma elég kényes – már csak a vallások megítélése miatt is – ezért többen is név nélkül, vagy legalábbis valamiféle álnévvel teszik közzé az üzeneteket az interneten. Egy Aysha nevű hölgy szerint maguk az angyalok segítenek nekünk, hogy visszataláljunk valódi, isteni lényünkhöz. Nem helyettünk, hanem velünk dolgoznak együtt, ugyanis önmagunk mesterei vagyunk. A jelenlegi kaotikus helyzetet tekintve, a totális önpusztítás útján haladva nem csoda, ha az égi világtanácsokat ad:

Most olyan időkben élünk, ahol mindenkinek választania kell. Vagy felébred, kilép az ego bűvköréből és az isteni úton halad tovább, vagy marad a 3. dimenziós elme mátrixában és mély "álomba" merül. A választást nem a szavak szintjén kell kinyilvánítani, hanem a tettek által. A szétválasztódás azt jelenti, hogy mindenki azon rezgési frekvenciákhoz kapcsolódik, amelyet kimunkált magában, hosszú lelki fejlődése során. Ebben az utolsó fázisban a vizsga idejét éljük. Ha lényének rezgési frekvenciája eléri az Új Föld nívójának küszöbét, akkor az élő krisztusi szeretet által Istenhez kapcsolódik, és így a tiszta fényvalóság tereiben lesz megtartva, míg el nem jön a felszabadulás. Meg kell őriznie a jóságát, a hitét és a szívében rejlő kincseket, még akkor is, ha az egész világ a feje tetejére áll. Ahhoz, hogy a Földdel együtt felemelkedjünk, tiszta szellemi-lelki állapot szükséges, amely az ego felett van, mivel itt a nemes gondolatok és a szeretetteljes érzések dominálnak.

Így véli legalábbis Aysha, és ezzel együtt Gábriel arkangyal szavait is közli:

Minden átalakulóban van, a fátyol vékonyodik, az illúzió oldódik, nagy ébredés zajlik. Ezek a megpróbáltatás napjai, mikor megmérettetik a szív értéke, mert az új világba csak letisztult lélek léphet be. Míg ezen átalakulások hatalmas hullámai végigvonulnak, menedéket a szív csendjében találod meg. Ott lesz veled mindvégig Isten.

Bármilyen sablonos szavaknak is hangzanak ezek, be kell látnunk, hogy valóban egyre több ember „lázad fel” a jelenlegi politikai és hatalmi rendszer ellen, és a tömegek ébredeznek, hogy világunk nem jó irányba halad. Mindeközben egyre többen önvizsgálódást is tartanak, hogy azokat az érzelmi mintázataikat, melyek már nem szolgálják őket, kivetkőzzék magukból.

A csatornázási üzeneteknél Szűz-Mária is feltűnik, és sokszor azon szomorkodik, hogy országunkból sok sóhaj és panasz száll feléje.

A mostani időszak nagyon kemény próbát állít elétek, és ez Nemzetszinten odáig elmehet, hogy az elégedetlenség egyre több helyen felüti a fejét. Országotokban forradalmi hangulat uralkodik, ami akármelyik pillanatban a szellemi szintről anyagi szintre helyeződhet. És Ti még mindig a különbözőséget nézitek egymás közt, nem arra törekedtek, hogy ebből a számotokra megnyomorított helyzetből kilépjetek. – közvetítette valaki dorgáló, ám jogos szavait.

Az egymás iránti személyes sérelmeket félre kell tennünk, hogy egységet kovácsoljunk. „A Ti MAG tudatosságotok által egy szerves létezőkből álló népcsoportot kell létrehozni. Ébredjetek magyarok! Új világot kell teremtenetek, cselekedjetek!”

Ha már ilyen Égi támogatóink vannak, talán nem kellene csalódást okoznunk…

© 2021 Fáklya Rádió · Weboldal: ArtCorner

Artisjus Engedélyszám: W/001506/2020

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. - honlap: www.nmhh.hu

Fáklyarádió - Fény a sötétben